Parforhold og Børn

Værdier i konflikt 

En af de største udfordringer for et parforhold er de ofte uudtalte forventninger, vi har til  os selv og partneren i forhold til dine, mine og vores børn. Mange forældre oplever krise i  deres parforhold efter at have fået barn. De ser sider hos partneren og sig selv, de ikke  bryder sig om. Grundlæggende værdier i barnets opdragelse kommer i spil. Nogle  værdier er meget klare, andre mere utydelige og kan derfor alt for let give anledning til  problemer i parforholdet. 

Stærke følelser 

Måske kender du følelsen af stor vrede mod dit eget barn. Dit barn bliver ved med at gøre  ting, du har forklaret ikke er godt, og som du ikke vil have. Du kan blive forskrækket over  din vrede, for du er jo forælderen, der skal hjælpe og forstå dit barn. Men du ved med dig  selv, at du kan styre din vrede, så dit barn ikke lider overlast. Hvis så din partner bliver  vred på barnet, ved du måske ikke, hvordan det udvikler sig, og du får brug for at  beskytte dit barn. På en god dag kan du vente med at tale med din partner om det, til  barnet ikke er til stede. På en dårlig dag konfronterer du din partner i barnets påhør, og  det udvikler sig til en konflikt mellem jer som par, hvilket barnet bliver en del af. 

Dårlig kommunikation 

Dårlig nattesøvn, og et træt og krævende barn – eller flere børn, som indbyrdes er i  konflikt – kan meget let bevirke, at I som par ikke har overskud til at få talt med hinanden  om det, der sker imellem jer. Og hvis det gentager sig for ofte, kan uløste konflikter blive  til store problemer i parforholdet. Hvis ikke I er opmærksomme på det, der sker mellem  jer, vil kommunikationen gradvist blive dårligere. I kan komme til at føle jer som  modstandere i opdragelsen af jeres barn. Og kærligheden mellem jer kan komme på en  stor prøve. 

Parterapi 

Som parterapeut og familieterapeut møder jeg par, der er i tvivl om parforholdet kan  fortsætte, fordi de ikke formår at løse de konflikter, der uundgåeligt opstår i et liv med  børn. Terapien hjælper parterne til at få øje på hver deres rolle i det konfliktfyldte samspil.  De kan erfare, at ansvaret for kommunikationen mellem dem er et fælles anliggende. At  det ikke handler om at finde fejl hos hinanden, men derimod at forstå sig selv og den  anden. Med den bevidsthed hos begge parter, bliver det muligt at løse, ja faktisk at  opløse konflikter. Så der igen bliver plads til kærligheden i parforholdet.