Supervision

I arbejdet med mennesker med psykiske og sociale vanskeligheder bliver vi udfordret både fagligt og menneskeligt.

Når vi bliver konfronteret med et andet menneskes problemer, møder vi måske noget i os selv, der er vanskeligt. Supervision giver os mulighed for at forholde os til det, vi møder i os selv og hos den anden.

I supervisionen arbejder jeg med relationerne mellem lærer og elev, medarbejder og barn, ung eller beboer på et bosted samt familieplejer og barn/ung i familiepleje.

Som supervisor forsøger jeg at skabe et trygt rum, hvor supervisanden kan få styrket sin selvfølelse og blive i stand til bedre at stole på sine egne fornemmelser og valg.

En del af min praksis som terapeut er egensupervision. Jeg mødes med en terapeutkollega ca. en gang om måneden, hvor vi superviserer hinanden.