Profil

margrethe-2017

Psykiatri samt børn og unge

Jeg har arbejdet som sygeplejerske i 26 år, de fleste af årene med mennesker med psykiske lidelser. De senere år har jeg været ansat i en udvidet form for aflastning i forhold til børn og unge. P.t. har vi 3 piger i aflastning hos os. Mit primære fokus er relationernes betydning for menneskelig udvikling, vækst, kreativitet og handlemuligheder.

Familieterapeut

Siden 2009 har jeg haft en terapipraksis i mit hjem, hvor jeg har samtaleforløb med familier, par og enkeltpersoner. Jeg er desuden tilknyttet 2 efterskoler, hvor jeg har terapiforløb med unge mennesker og inddrager forældrene, i det omfang det giver mening.

Som terapeut er mit fokus også relationerne - i familien, til venner, kolleger, klassekammerater, lærere og naboer.

Coaching, supervision og oplæg

En del af mit arbejde på efterskolerne er coaching af lærere og supervision, når der er behov for det.

Ind imellem laver jeg desuden forskellige oplæg til drøftelse blandt lærerne i forhold til deres arbejde med unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Det har bl.a. været med udgangspunkt i begreberne tilknytning og mentalisering.

For interesserede: mit CV