Hvorfor vælge terapi?

Når vi mennesker bliver mødt i det, der er svært, og føler os set og anerkendt, styrkes vores selvfølelse og derigennem vores evne til at forholde os til det, der er svært.

Når relationer mellem mennesker er præget af ligeværdighed og respekt for den enkeltes integritet, er der mulighed for udvikling og vækst.Terapi giver os mulighed for at kigge på os selv og skabe forandring i vores måder at være sammen med andre mennesker på.

png-black

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening